(+66)2 634 9981

เบอร์โทรติดต่อ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 17:30 น.

เวลาทำการ

(+66) 2634 9981-4

เบอร์โทรติดต่อ

จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 17:30 น.

เวลาทำการ

Gasket Seat พื้นที่ติดตั้งประเก็นยาง หลังจากกดร่องท่อเหล็ก (Rolled Grooved)

Gasket Seat คืออะไร

จะว่ากันไปแล้ว ประเด็นนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ สำหรับคนที่มักต้องทำงานประเภท Rolled Grooved กับเครื่อง Grooving Machine (TUWEI) เพื่อติดตั้งกรู๊ฟ คัปปลิ้ง ในงานระบบสุขาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นงานระบบท่อประปา งานระบบท่อดับเพลิง งานระบบท่อน้ำทิ้ง หรือแม้แต่ระบบท่อ Chiller ใน HVAC

อย่างไรก็ตาม ขอทบทวนกันตรงนี้อีกครั้ง แบบกระชับๆ เนื่องจากเป็นส่วนที่สำคัญมากที่ต้องคำนึงถึง  เพราะ Gasket Seat (แกซเก็ตซีท) คือ พื้นที่ ที่มีระยะตั้งแต่ปลายท่อ จนถึงขอบของ ร่องกรู๊ฟ (โปรดดูตามรูป diagram ประกอบ)

ภาพแสดงพื้นที่ติดตั้งประเก็นยาง (Gasket Seat)

Gasket Seat (แกซเก็ตซีท) คือพื้นที่ ที่ประเก็นยางของ Grooved Coupling ตั้งอยู่บนพื้นที่นั้น ก่อนการประกอบติดตั้งด้วยตัว Coupling Housing ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

ภาพท่อหลังการติดตั้งประเก็นยาง และคัปปลิ้ง และโครงสร้างระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง หลังการติดตั้งเสร็จ

Gasket Seat (แกซเก็ตซีท) สำคัญตรงที่มีค่ามาตรฐานกำกับไว้ สำหรับการกรู๊ฟท่อ แบบ Rolled Grooved หรือ แบบ “กดร่อง” ท่อเหล็ก (โปรดดูตารางประกอบ) ซึ่งกำกับว่า การกดร่องกรู๊ฟนั้น ต้องตรวจสอบว่า ได้ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น

การกรู๊ฟท่อ OD 1”-6” จะต้องได้พื้นที่ Gasket Seat 15.88 mm +/- 0.76

ตารางแสดงพื้นที่ Gasket Seat ที่ค่า 15.88 mm +/- 0.76 สำหรับการกรู๊ฟท่อ OD 1”-6”

การกรู๊ฟท่อ OD 8”-12” จะต้องได้พื้นที่ Gasket Seat 19.05 mm +/- 0.76

ตารางแสดงพื้นที่ Gasket Seat ที่ค่า 19.05 mm +/- 0.76 สำหรับการกรู๊ฟท่อ OD 8”-12”

การกรู๊ฟท่อ OD 14”-16” จะต้องได้พื้นที่ Gasket Seat 23.83 mm +/- 0.76

ตารางแสดงพื้นที่ Gasket Seat ที่ค่า 23.83 mm +/- 0.76 สำหรับการกรู๊ฟท่อ OD 14”-16”

การกรู๊ฟท่อ OD 18”-24” จะต้องได้พื้นที่ Gasket Seat 25.40 mm +/- 0.76

ตารางแสดงพื้นที่ Gasket Seat ที่ค่า 25.40 mm +/- 0.76 สำหรับการกรู๊ฟท่อ OD 18”-24”
ทั้งนี้ หากไม่เคร่งครัดในการกำหนดค่า Gasket Seat ขณะที่ทำการ Rolled Grooved (กดร่องท่อ) อาจทำให้ได้ค่าที่คลาดเคลื่อน และจะส่งผลให้การติดตั้งตัว Coupling (คัปปลิ้ง) ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีโอกาสเกิดการรั่วซึมของข้อต่อหลังการติดตั้ง หรือความเสียหายอื่นๆ ตามมาได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับการติดตั้งระบบกรู๊ฟ
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด
โทร. 0-2634-9981-4
อีเมล jirat@amc-th.com